×

Plandager

Plandager for barnehageåret 2017/2018

17. august 2017

18. august 2017

10. november 2017

 

2. januar 2018

11. mai 2018

 

 

Vedtekter §11 Driften

 

Plandager:

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året.

Planleggingsdagene gjøres kjent ved barnehageårets begynnelse.

Ilen Gårds- og Naturbarnehage AS vil følge planleggingsdagene som er fastsatt i skoleruta for Askim kommune.