×

Helse og barnesykdommer

Her finner du en veileder som omhandler syke barn og barnehager.

Barnets allmenntilstand

Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldrenes skjønn. Barn med feber eller akutte diaré tilstander holdes hjemme. Barn bør være friske nok til å delta i barnehagens vanlige aktiviteter før de kommer tilbake etter sykdom. Ved tvil om barnets allmenntilstand, kontakt lege.

Forebyggende tiltak

Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved gode rutiner for håndvask for barn og ansatte, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat. Regelmessig rengjøring av leker og felles kontaktpunkter samt tørking av blodsøl med klorin er også viktige forebyggende tiltak.

Ved meslinger, røde hunder, kusma og leverbetennelse (hepatitter), spør kommunehelsetjenesten om råd.

Ved utbrudd av vannkopper i barnehagen bør gravide fra 30. graviditetsuke og fremover ikke være i barnehagen før en blodprøve hos fastlegen viser at den gravide er immun. (Det er risiko for alvorlig sykdom hos barnet dersom moren får vannkopper dagene før og etter fødselen).

Forebygging av tuberkulosesmitte

I risikoland finnes det mye tuberkulose. Dersom en person har vært mer enn tre måneder i risikoland skal de kontrolleres for tuberkulose før de kan arbeide i barneomsorg, helse- og sosialtjeneste. Time bestilles på 51508500. Risikoland er alle land utenom Nord Amerika, Vest Europa (og de nærmeste østeuropeiske land), Australia og Ny Zeeland, Japan. 

(Alle nyansatte ved barnehagen må fylle ut skjema om man har vært i risikoland siste tre måneder før tiltredelse i stillingen.)

Smittsomme sykdommer med egne retningslinjer

Infeksjoner som hjernehinnebetennelse (meningitt) og hepatitt B krever spesiell håndtering med hensyn til barnehager. Kontakt kommunelegen for nærmere håndtering.

Se vedlegg i høyre kolonne for å laste ned hele skjemaet.

Skjemaet er utarbeidet av folkehelseinstituttet.

 

Ytterligere informasjon kan du finne på nettet, feks Norsk Helseinformatikk