×

Gården

Ilen gårds og naturbarnehage gården

Nordre Ilen er en økologisk gård som ligger i Askim i Østfold. På Nordre Ilen driver vi allsidig økologisk drift med korn, grasproduksjon og dyr.

  • Vi har sauer, ullgriser (Mangalica), rasehøns, kaniner og noen huskatter
  • Gården ligger i et lett kupert terreng og jorden består av mellomleire. Den består av 230 mål innmark, 238 mål innleid mark og 215 mål skog med mye småskog. Med sine 4 km fra Askim sentrum ligger gården sentralt til, men likevel så avsides så vi kan "lytte på stillheten"
  • Tidligere skrev vi gårdsnavnet med h; Ihlen. Ettersom det på alle kart står Ilen, uten h, har vi valgt å begynne å skrive Ilen. Historisk sett er det også riktig å skrive det slik ettersom navnet har utspring i ordet ila=kilde
  • Navnet ilen (utt: i’li) er sammensatt av ila = kilde og vin = grasslette og den første Ilen-gården ble ryddet i førkristen tid (Gårdshistorie i Askim 1987). I Ilenåsen, 200 meter fra gårdstunet, ligger 4 store rundhauger fra yngre jernalder
  • Sauebesetningen består av Gammalnorsk spælsau
  • Gammalnorsk spælsau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet og er utviklet for å tåle innlandsklima og fjell og vidder. Den er etterkommer etter den typen sau som var utbredt i hele Nord-Europa i eldre tid. Denne sauetypen var antagelig nokså enerådende i Norge fram til 1600-1700-tallet. Fra tidlig på 1700-tallet ble det importert sauer fra Storbritannia. Dette var større sauer med finere ull, lange haler og høyere slaktevekter
  • Både værer og søyer kan ha horn og de har kort hale (spæl). Ulla er lang og fargene varierer i svart, grå, blå, brun, lys brun, hvit og med hvite avtegn på hode og på kroppen. Mange har lys buk
  • Grisene vi har er av rasen Mangalica, også kalt ullgris. Det er frilandsgris. Grisene har krøllete ull og kan gå ute hele året.
  • Følg oss gjerne på Facebook på siden "Nordre Ilen"