×

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for samordnet opptak 1. mars.

ILEN Gårds- og Naturbarnehage AS er en privat barnehage. Søknad om plass skjer gjennom samordnet opptak ved Askim kommune. 1.mars er frist for å søke til hovedopptak.

Søknad om ny barnehageplass, endring av plasstørrelse i eksisterende barnehage og overflytting til annen barnehage er 1.mars. Både kommunale og private barnehager benytter samme søknadsskjema.

Søknadskjema finner du på Oppvekstportalen på kommunens hjemmeside. Søknaden må være mottatt av Servicetorget innen 1. mars. Ansatte ved servicetorget er behjelpelig med å fylle ut søknad; 69 68 10 00

Ved ledige plasser har ILEN Gårds- og Naturbarnehage AS løpende opptak; ta gjerne kontakt på tlf 47 46 79 95, spør etter styrer.