×

Plandager

 

 

Vedtekter §11 Driften

 

Plandager:

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året.

Planleggingsdagene gjøres kjent ved barnehageårets begynnelse.

Stubbeskogen vil følge planleggingsdagene som er fastsatt i skoleruta for Askim kommune.