×

Kontakt mellom barnehagen og foreldre

Foreldrene kan logge inn både på PC og mobil

Vi bruker MyKid som er en portal mellom foreldrene og barnehagen.

Når man har barn i barnehagen, får man tilgang til innlogging på MyKid og kan logge seg inn fra hjemmesiden.

Der kan foreldrene lese hva som er på månedsplanen, se bilder av barnet og lese om dagen i dag.

Foreldrene legger selv inn dersom barnet har fri eller er sykt. Foreldrene kan også legge inn beskjeder til barnehagen.